Enquiry creation date: 2019-12-03

TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 92/102B

41-308 Dąbrowa Górnicza

Tax Identification Number: 6292469987

Purchaser:

Anna ...

Enquiry No. Z4/346370

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Oferta powinna zawierać:

- termin realizacji:………………

- warunki płatności: przelew min. 45 dni od daty otrzymaniafaktury VAT

- stawkę podatku VAT, oraz podatku akcyzowego (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wyrób/towar podlega obciążeniu)

- warunki dostawy - Baza dostawy DDP Adres Dostawy wg Incoterms 2010

- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni


Ofertę proszę przesłać w terminie do 04-12-2019 r. godz. 14:00 drogą elektroniczną

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Śruba M20x50mm PN/M82105 cz. kl. 8.8 75 kg 261-015191-0 Read
2. Śruba M20x70mm PN/M82105 cz. kl. 8.8 75 kg 261-015-312-0 Read
3. Śruba M20x90mm PN/M82101 cz. kl. 8.8 125 kg 280-381-165-0 Read
4. Śruba M16x70mm PN/M82101 oc. 50 kg 261-005-221-0 Read
5. Nakrętka M16 PN/M82144 oc. 20 kg 265-101-020-0 Read
6. Śruba z łb. stożkowym M16x60mm kl. 8.8 gwint pełny cz. 600 pcs 346-302-537-0 Read
7. Śruba niestand. M36x100mm gw. pełny kl. 8.8 cz. na klucz 46 100 pcs 261-010-507-0 Read
8. Śruba niestand. M36x150mm gw. pełny kl. 8.8 na klucz 46 100 pcs 261-010-539-0 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Termin płatności: przelew 45 dni

Questions to the inquiry "TZ/766/2019 Materiały złaczne"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-12-03 14:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...