Enquiry creation date: 2020-03-26

TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 92/102B

41-308 Dąbrowa Górnicza

Tax Identification Number: 6292469987

Enquiry No. Z36/346370

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty na zakup i dostawę wymieninych pozycji:

Oferta powinna zawierać:

- ceny jednostkowe

- wartość netto: …………………………..

- termin realizacji:……………………………….

- warunki płatności przelew min. 45 dni od daty otrzymaniafaktury VAT)

- stawkę podatku VAT, oraz podatku akcyzowego (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wyrób/towar podlega obciążeniu)

- warunki dostawy - Baza dostawy DDP Adres Dostawy wg Incoterms 2010

- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni.

„Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. dostępnymi na stronie internetowejhttps://tameh.pl/zakupy/ogolne-warunki-dostaw/ oraz akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Adres dostawy:

TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Zakład Wytwarzania Nowa

41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102 B


Pozdrawiam.

Anna Bednarczyk

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ŚRUBA M36x380mm PN/M82418 Z ŁB.MŁOTECZKOWYM KL. 8.8 GW. PEŁN. CZ. 60 pcs 261 018 229 0 Read
2. NAKRĘTKA M36 PN/M82144 CZARNA 20 kg 265 001 370 0 Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "FL/N/ZOBK/183/2020,,Dostawa śrub i nakrętek do ZW Nowa Dąbrowa Górnicza''"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...