Enquiries

Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers
1. FL/N/ZOZK/425/2020 „Analiza ścieków przemysłowych odprowadzanych z TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa do kanalizacji obcego podmiotu.” 2020-09-17 12:53 (updated: 2020-09-25 14:16) 2020-10-02 11:00
2. FL/N/ZOZK/442/2020 - oprawy oświetleniowe 2020-09-24 15:01 2020-10-01 15:00
3. FL/N/TZ/447/2020- odczynniki chemiczne 2020-09-25 12:38 2020-10-01 13:00
4. FL/N/ZOBK/421/2020- legalizacja wag przenośnikowych. 2020-09-16 10:42 2020-09-30 11:00
5. FL/N/TZ/436/2020- wkładki i podstawy bezpiecznikowe 2020-09-24 08:38 2020-09-29 09:00